Plaströr för era behov

Idag finns det ofta behov av att ha olika sorters plaströr. Ett företag som sysslar med plast rör, det är TH Extrusion AB. Det som detta företag kan erbjuda det är så kallad extrudering av plaströr. Det innebär enkelt förklarat att man kan forma dem, på olika sätt. Hos detta företag kan ni alltså få bra rör i plast, som formats så som de måste vara för att kunna användas på det sätt ni vill. Bland annat kan detta företag forma och tillverka olika sorters plastprofiler så som rör och slangar. En annan sak de gör, det är just extrudering av dem. Det görs i en så kallad extruder, som är en speciell maskin för detta ändamål. Där i kan plasten smältas så att den sedan går att bearbeta på bra sätt.

Bra rör i plast

Om ni har behov av plaströr eller slangar, som kan formas på olika sätt, vänd er då till TH Extrusion AB. Med hjälp av metoden extrudering så kan de forma om plasten på olika sätt. Det gör att ni kan få plaströren så som ni vill ha dem. Det går att få dem i de mått ni behöver samt även att det går välja mellan olika sorters plastmaterial. Bland annat så går det att göra plast rör med Polyeten, Styren, Polypropylen och så vidare. En annan sak som detta företag kan göra, det är att modifiera materialegenskaperna med fyllmedel för att få plastmaterialet att uppfylla de egenskaper ni vill att det ska ha. Hos detta företag finns det även olika typer av plastprofiler som kan formas utifrån era behov och användningsområden.