TIG svetsning är en användbar metod vid svetsning av rostfritt

TIG svetsning på rostfritt kan du göra med växelström så väl som med likström. Benämningen kommer ursprungligen från England och förkortningen som används i dagliga språket står för Tungsten Inert Gas. I:et, det vil säga Inert, står för gasen som används i denna metod. TIG svetsning gas är egentligen inte aktiv i själva svetsningsprocessen utan har en skyddande funktion. Gasen har en viktig del av denna typ av svetsning, därför går denna metod även under namnet Gasvolframsvetsning.​​

‎Något som särskiljer TIG svetsning jämfört med andra arbetsmetoder är att elektroden inte slits. Däremot kan spetsen på elektroden efter ett par svetsningar upplevas som mindre spetsig, detta åtgärdar du enkelt genom att slipa till den, med andra ord behöver du inte köpa ny utrustning för detta. Om du ska fortsätta att utföra en svetsning på ett rostfritt material.

‎När är TIG svetsning ett bra alternativ vid svetsning av rostfritt?

Du bör använda dig av gasvolframsvetsning när du skall svetsa på metaller som inte är järnbaserade så som aluminium och kopparledning, det är också ett användbart arbetssätt för tig svetsning på rostfritt material.

Tänk på att använda en tillsatts som är anpassad efter det material som du ska svetsa på, nödlösningar med plåtremsor göra bara att du senare måste göra om jobbet, bättre att göra det ordentligt från början. Gasvolframsvetsning kan i vissa fall upplevas som ett arbetssätt som tar lång tid, själva svetsningen är något långsammare, men eftersom efterarbetet är så gott som obefintligt är det i det när man slår ut den totala tiden ett mer effektivt arbetssätt.

‎En stor fördel med TIG svetsning när du ska svetsa något rostfritt kontra svetsning med andra belagda elektroder är att förstnämnd metod minskar risken för defekter. Detta göra att du bör välja denna form av svetsning när du ska svetsa något rostfritt eller om du ska svetsa kring något som kommer att synas publikt, där utseendet har betydelse. ‎Oberoende av arbetsmetod ska du alltid använda rätt skyddsutrustning när du svetsar, detta för din och din omgivnings säkerhet.​